SWISS PREMIUM ORAL CARESWISS PREMIUM ORAL CARE

Επιλέξτε τη χώρα σας Ελλάδα Ελλάδα
Δωρεάν παράδοση για αγορές άνω των 50 €
Παράδοση σε 3-7 εργάσιμες ημέρες
Ασφαλής πληρωμή με 3D Secure

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 1. Πεδίο εφαρμογής
 2. Εγγραφή
 3. Διαμόρφωση σύμβασης
 4. Τιμές
 5. Παραλαβή από τον τόπο της επιχείρησης
 6. Έξοδα παράδοσης, προώθησης
 7. Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης για ψηφιακό περιεχόμενο και άδειες λογισμικού
 8. Reservation of title, Rescission of Contract
 9. Περίοδος ισχύος και λήξης της σύμβασης σε περίπτωση συμβολαίων συνδρομής
 10. Προθεσμία και πληρωμή
 11. Νόμιμο δικαίωμα ανάκλησης για προϊόντα Curaden / Curaprox
 12. Εγγύηση και ευθύνη
 13. Διευθύνσεις
 14. Απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα

Έκδοση: 27 Απριλίου 2020
 

1) Πεδίο εφαρμογής

Οι εξής Γενικοί Όροι Επιχειρήσεων (GTB) ισχύουν για τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ της Curaden Slovenija doo, θυγατρικής της Curaden AG, (εφεξής: Curaprox / Curaden) και των καταναλωτών ή επιχειρήσεων (εφεξής "Πελάτης" ή "Πελάτες") στην τελευταία έκδοση που είναι διαθέσιμη όταν ανοίγετε την ιστοσελίδα ή παραγγέλνετε προϊόντα που εμφανίζονται από την Curaprox / Curaden στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Οι εξής Όροι θα ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, σε συμβάσεις για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου, αδειών λογισμικού ή κουπονιών, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Κατά την παροχή αδειών χρήσης λογισμικού, η υποχρέωση του πωλητή είναι να παρέχει ένα κλειδί άδειας που επιτρέπει τη χρήση του λογισμικού που πωλείται. Ο Πελάτης δεν αποκτά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του λογισμικού, η σχετική περιγραφή του προϊόντος είναι έγκυρη.

Οι Όροι ενδέχεται να ισχύουν για συμβάσεις που αφορούν προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες) που παρέχονται με τη μορφή μιας εφάπαξ παράδοσης ή μιας συνεχιζόμενης προμήθειας ("συμφωνία συνδρομής"). Σε περίπτωση συμφωνίας συνδρομής, η Curaprox / Curaden δεσμεύεται να προμηθεύσει το απαιτούμενο προϊόν καθ 'όλη τη διάρκεια της συμφωνημένης περιόδου ισχύος της σύμβασης.

Κατά καιρούς, η Σημείωση απορρήτου [hyperlink] ή οι Όροι του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να προσαρμοστούν, να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν. Κάθε φορά που έχετε πρόσβαση ή επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, η έκδοση της ιστοσελίδας που είναι προσβάσιμη εκείνη τη στιγμή θα είναι η έγκυρη έκδοση. Επισκεφτείτε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να δείτε τους πιο πρόσφατους κανόνες. Θα σας ενημερώνουμε για οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν την Σημείωση απορρήτου εμφανίζοντας μια ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας ή / και στις εφαρμογές για κινητά, καθώς και σε μια ενημερωμένη έκδοση της Σημείωσης απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους κανόνες, ενημερώστε μας για την ένστασή σας στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση info@curaprox.si [country shop email] και διαγράψτε το προφίλ χρήστη σας, εάν έχετε δημιουργήσει, έως την ημερομηνία που έγιναν οι αλλαγές. Χωρίς ακύρωση, το προφίλ χρήστη σας θα συνεχίσει να εμφανίζεται σύμφωνα με τους νέους κανόνες ακόμη και μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών.

Ως «καταναλωτής» για τους σκοπούς αυτών των Όρων νοείται κάθε άτομο που πραγματοποιεί νομικά δεσμευτικές συναλλαγές για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο εμπορικοί ή / και αποδίδονται σε ανεξάρτητες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ως «επιχείρηση» για τους σκοπούς αυτών των Όρων νοείται ένα άτομο ή νομική οντότητα ή συνεργασία με νομική οντότητα που πραγματοποιεί νομικά δεσμευτική συναλλαγή κατά την άσκηση εμπορικών ή ανεξάρτητων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Οι παραγγελίες και οι παραδόσεις είναι δυνατές μόνο εντός της Γκρίχενλαντ. Οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από Πελάτες που είναι τουλάχιστον 18 ετών ή έχουν αποκτήσει την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου τους.

Ισχύουν αποκλειστικά αυτοί οι Γενικοί Όροι Επιχειρήσεων. Η Curaprox / Curaden δεν θα αναγνωρίσει κανέναν από τους εμπορικούς όρους του Πελάτη που έρχονται σε αντίθεση και / ή διαφέρουν από τους παρόντες Όρους Επιχειρήσεων, εκτός εάν η Curaprox / Curaden συναινέσει ρητά σε αυτούς τους όρους γραπτώς για την συγκεκριμένη περίπτωση.
 

2) Εγγραφή

 Κάθε παραγγελία αγαθών απαιτεί την εγγραφή ως πελάτης ή / και δημιουργία προφίλ χρήστη στην Curaprox / Curaden. Απαγορεύονται διαφορετικές εγγραφές με διαφορετικά ονόματα ή διευθύνσεις.

Η Curaprox / Curaden μπορεί να ανακαλέσει την εξουσιοδότησή ανά πάσα στιγμή χωρίς να αναφέρει κανέναν λόγο. Σε αυτήν την περίπτωση, η Curaprox / Curaden δικαιούται να αποκλείσει και να διαγράψει αμέσως το όνομα χρήστη και τον σχετικό κωδικό πρόσβασης
 

3) Διαμόρφωση σύμβασης

Η παρουσίαση της γκάμας προϊόντων Curaprox / Curaden στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν αποτελεί προσφορά για σύναψη σύμβασης αγοράς με τον Πελάτη. Δεν είναι δεσμευτική.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αγορά τώρα", ο Πελάτης κάνει μια δεσμευτική προσφορά για αγορά.

Κάνοντας μια παραγγελία με την Curaprox / Curaden στο Διαδίκτυο (Ηλεκτρονικό Κατάστημα), μέσω e-mail, τηλεφώνου, φαξ ή άλλου καναλιού επικοινωνίας, ο Πελάτης κάνει μια προσφορά για να συνάψει δεσμευτική συμφωνία αγοράς με την Curaprox / Curaden. Ο Πελάτης θα λάβει επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας ("Επιβεβαίωση Παραλαβής Παραγγελίας"). Αυτή η επιβεβαίωση δεν συνιστά αποδοχή της προσφοράς, καθώς απλά ενημερώνει τον Πελάτη ότι η Curaprox / Curaden έχει λάβει την παραγγελία. Η Curaprox / Curaden θα ενημερώσει τον Πελάτη για τυχόν σφάλματα στις πληροφορίες σχετικά με τη γκάμα προϊόντων στην ιστοσελίδα και θα κάνει στον Πελάτη αντίστοιχη προσφορά, όπου απαιτείται.

Το συμβόλαιο συνάπτεται όταν η Curaprox / Curaden αποδέχεται ρητά την προσφορά του Πελάτη ("Επιβεβαίωση Παραγγελίας") ή όταν η Curaprox / Curaden στέλνει το προϊόν που αγοράστηκε στον Πελάτη.

Η αποδοχή της Curaprox / Curaden εξαρτάται από τη νομιμότητα της παραγγελίας και τη διαθεσιμότητα των παραγγελμένων αγαθών ή υπηρεσιών. Εάν η Curaprox / Curaden δεν μπορεί να αποδεχτεί την παραγγελία του Πελάτη, ο Πελάτης θα λάβει ειδοποίηση για την μη διαθεσιμότητα αντί για αποδοχή της παραγγελίας. Τα προϊόντα που δεν μπορούν να παραδοθούν προσωρινά θα κρατηθούν για τον Πελάτη και η παραγγελία του θα παραμείνει έγκυρη.
 

4) Τιμές

 Οι τιμές που ισχύουν κατά τη στιγμή της αγοράς και της τοποθέτησης της παραγγελίας σε ευρώ (EUR) ισχύουν για την αγορά και την παραγγελία αγαθών και υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών στις τιμές.

Είναι δυνατόν να γίνουν αλλαγές των τιμών, οπότε ισχύει η τιμή που ήταν σε ισχύ κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Όλες οι τιμές περιέχουν το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) της Ελλάδα με τον νόμιμο συντελεστή και, κατά περίπτωση, την προμήθεια ανακύκλωσης.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν επιπλέον έξοδα αποστολής (που προκύπτουν μεταξύ της Curaprox / Curaden και του Πελάτη).

 5) Παραλαβή από τον τόπο της επιχείρησης

Με την επιφύλαξη προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης, ο Πελάτης μπορεί να παραλάβει το προϊόν από ένα συμφωνημένο τόπο δραστηριοτήτων της Curaprox / Curaden.

Σε περίπτωση παραλαβής προϊόντος, η σύμβαση με την Curaprox / Curaden συνάπτεται όταν η Curaprox / Curaden αποδέχεται ρητά την προσφορά του Πελάτη ("Επιβεβαίωση παραγγελίας") ή όταν η Curaprox / Curaden παραδίδει το προϊόν στον Πελάτη.
 

6) Έξοδα παράδοσης, προώθησης

 Η Curaprox / Curaden θα παραδώσει τα προϊόντα που αγοράστηκαν το συντομότερο δυνατό στη διεύθυνση που έδωσε ο Πελάτης στην παραγγελία ή (εάν το PayPal έχει επιλεγεί ως μέθοδος πληρωμής) στη διεύθυνση εγγραφής στο PayPal. Η Curaprox / Curaden δικαιούται να παραδίδει αγαθά ή να εκτελεί υπηρεσίες σε περισσότερες από μία δόσεις στο βαθμό που είναι λογικός για τον Πελάτη. Κάθε φορά που η Curaprox / Curaden πραγματοποιεί παραδόσεις σε πολλές δόσεις, η Curaprox / Curaden αναλαμβάνει τα επιπλέον έξοδα αποστολής.

Η παράδοση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα έξοδα αποστολής που αναφέρονται στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ο χρόνος παράδοσης στη Σλοβενία είναι συνήθως 4 έως 6 εργάσιμες. Οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης δεν είναι δεσμευτικές.

Ψηφιακό περιεχόμενο, κουπόνια και κλειδιά άδειας χρήσης λογισμικού παραδίδονται στον Πελάτη αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού τρόπου (i) με λήψη ή (ii) ή μέσω e-mail, κατ 'επιλογή της Curaprox / Curaden.
 

7) Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης για ψηφιακό περιεχόμενο και άδειες λογισμικού

 Εκτός εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή του περιεχομένου στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Curaprox / Curaden, η Curaprox / Curaden παρέχει στον Πελάτη ένα μη αποκλειστικό δικαίωμα, περιορισμένου χρόνου και χώρου, για τη χρήση του περιεχομένου που διατίθεται για ιδιωτικούς ή / και επιχειρηματικούς σκοπούς.

Η παράδοση ενός κλειδιού άδειας για μια άδεια λογισμικού επιτρέπει στον Πελάτη να χρησιμοποιεί το λογισμικό ή / και το περιεχόμενο που αναφέρεται στη σχετική περιγραφή του προϊόντος και τις διατάξεις άδειας στο βαθμό που περιγράφεται σε αυτό.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταφορά του περιεχομένου σε τρίτους ή η δημιουργία αντιγράφων για τρίτους εκτός του πεδίου εφαρμογής αυτών των Όρων ή / και των διατάξεων σχετικά με την άδεια χωρίς τη συγκατάθεση του πωλητή σε τέτοια μεταβίβαση προς τρίτους της άδειας βάσει της σύμβασης.

Το δικαίωμα που παρέχεται με αυτόν τον τρόπο δεν τίθεται σε ισχύ έως ότου ο Πελάτης πληρώσει πλήρως το προβλεπόμενο συμβατικό τέλος.
 

8)  Διαφύλαξη τίτλου, Ακύρωση συμβολαίου

Η Curaprox / Curaden διατηρεί τον τίτλο σε όλα τα προϊόντα που παραδόθηκαν μέχρι την πλήρη πληρωμή.

Εάν ο Πελάτης παραβιάσει τη σύμβαση, ιδιαίτερα λόγω του ότι δεν πληροί τις υποχρεώσεις πληρωμής παρά τη λήψη υπενθύμισης από την Curaprox / Curaden, η Curaprox / Curaden μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση, αφού ορίσει μια εύλογη περίοδο χάριτος, και να ζητήσει την επιστροφή των αγαθών στα οποία η Curaprox /  Curaden διατηρεί ακόμα τον τίτλο της. Η ανάκτηση ή κατάσχεση των εμπορευμάτων από την Curaprox / Curaden συνιστά διαγραφή της σύμβασης. Τυχόν προκύπτοντα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον Πελάτη. Η Curaprox / Curaden εξουσιοδοτείται να πουλήσει τα προϊόντα μετά την ανάκτηση.

Η Curaprox / Curaden διατηρεί το δικαίωμα να μην συνάψει σύμβαση σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της πιστωτικής επιταγής.
 

9) Περίοδος ισχύος και λήξης της σύμβασης σε περίπτωση συμβολαίων συνδρομής

 Τα συμβόλαια συνδρομής είναι αορίστου χρόνου, αλλά είναι σε ισχύ για τουλάχιστον την ελάχιστη περίοδο ισχύος που αναφέρεται στην σχετική περιγραφή του προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Curaprox / Curaden. Η σύμβαση συνδρομής μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ελάχιστης περιόδου ισχύος, με ισχύ μετά τη λήξη της ελάχιστης περιόδου ισχύος, ή μετά τη λήξη της ελάχιστης περιόδου ισχύος ανά πάσα στιγμή με ειδοποίηση 14 ημερών που αποστέλλεται με επιστολή ή με φαξ / email στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο 13.

Τα παραπάνω δεν είναι προκατειλημμένα για τον έκτακτο τερματισμό σε μια θετική υπόθεση. Θετική υπόθεση σταματά να υπάρχει εάν η συνέχιση της συμβατικής σχέσης μέχρι τη συμφωνηθείσα ημερομηνία λήξης ή έως τη λήξη της προθεσμίας ειδοποίησης δεν μπορεί να θεωρηθεί εύλογη για τον καταγγελλόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης, αφού σταθμίσει τα συμφέροντα και των δύο μερών .
 

10) Προθεσμία και πληρωμή

 Κατά τη διαδικασία παραγγελίας, η Curaprox / Curaden δέχεται μόνο τους τρόπους πληρωμής που εμφανίζονται στον Πελάτη (στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα). Η Curaprox / Curaden διατηρεί το δικαίωμα να συμφωνήσει εγγράφως με τους Πελάτες της σε μεθόδους πληρωμής εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα.

Για επεξεργασία πληρωμών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, η Curaprox / Curaden χρησιμοποιεί πληρωμές Mollie by Mollie B.V., προκειμένου να επιτρέπει στον Πελάτη ασφαλή πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας ή πιθανών εναλλακτικών τρόπων πληρωμής.

Στην περίπτωση πληρωμής μέσω τρόπου πληρωμής που παρέχεται από την PayPal, η πληρωμή διεκπεραιώνεται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών της PayPal (Europe) Sàrl. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο (εφεξής: "PayPal"), με την επιφύλαξη των Όρων Χρήσης της PayPal, προσβάσιμα στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / useragaration-full ή - σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει λογαριασμό PayPal - υπόκειται στους όρους πληρωμής για οντότητες χωρίς λογαριασμό PayPal, προσβάσιμο στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- full.

The purchase price and any forwarding expenses are due and payable upon formation of the contract, subject to paragraph (38). If cash in advance by bank transfer is agreed upon, the payment is due and payable immediately after formation of the contract, unless the parties have agreed to a later due date.

Η τιμή αγοράς και τυχόν έξοδα αποστολής οφείλονται και καταβάλλονται κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την επιφύλαξη της παραγράφου (3). Εάν συμφωνηθεί προκαταβολή σε μετρητά με τραπεζικό έμβασμα, η πληρωμή οφείλεται και καταβάλλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει σε μεταγενέστερη προθεσμία.

Εάν ο Πελάτης αθετήσει την πληρωμή, η Curaprox / Curaden δικαιούται να χρεώσει ένα κατ 'αποκοπή τέλος υπενθύμισης που αναφέρεται στη διαδικασία παραγγελίας. Τα παραπάνω δεν θίγουν το δικαίωμα της Curaprox / Curaden να ζητήσει περαιτέρω αποζημίωση, ιδίως για το κόστος της εκτέλεσης χρεών μέσω ενός οργανισμού είσπραξης ή ενός πληρεξούσιου.

Τα κουπόνια για το ηλεκτρονικό κατάστημα της Curaprox / Curaden πρέπει να εξαργυρωθούν πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας καθώς δεν θα γίνεται έκπτωση μετά.

Τα κουπόνια εξαργυρώνονται αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κουπόνι και για τις ομάδες προϊόντων που καθορίζονται στο κουπόνι. Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να εξαιρεθούν από την εκστρατεία των κουπονιών.

Κουπόνια ή νομικά αποδεκτές εκπτώσεις (π.χ. μαζικές εκπτώσεις) δεν μπορούν να εφαρμοστούν σωρευτικά σε μια μεμονωμένη παραγγελία. Τα κουπόνια δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με μετρητά.

Το κουπόνι είναι μεταβιβάσιμο. Η Curaprox / Curaden μπορεί αποτελεσματικά να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της με την υποβολή προσφορών σε οποιονδήποτε κομιστή του κουπονιού που το εξαργυρώνει στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
 

11) Νόμιμο δικαίωμα ανάκλησης για προϊόντα Curaden / Curaprox

Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης:

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε κανένα λόγο. Η περίοδος ανάκλησης είναι οι 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτος που ορίσατε από εσάς (που όμως δεν είναι ο μεταφορέας), αγοράσατε το τελευταίο αντικείμενο των εμπορευμάτων.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (Curaden Slovenija doo, Perhavčeva ulica 36, ​​SI-2000 Maribor, Τηλ. +386 2 460 53 42, Fax +386 2 460 53 43, email: info@curaprox.gr της απόφασής σας να ανακαλέσετε τη σύμβαση, αποστέλλοντάς μας μια σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή e-mail). Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη φόρμα ανάκλησης, αλλά δεν απαιτείται να το κάνετε.

Συνέπειες της ανάκλησης

Εάν ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση, πρέπει να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τυχόν πρόσθετα έξοδα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της επιλογής μιας μεθόδου παράδοσης διαφορετική από την τυπική παράδοση χαμηλότερου κόστους που προσφέρθηκε από εμάς), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τουλάχιστον εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίησή σας για ανάκληση αυτής της σύμβασης. Οι επιστροφές χρημάτων θα υποβληθούν σε επεξεργασία με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ρητώς συμφωνηθεί διαφορετικά με εσάς. Δεν θα σας χρεώσουμε τέλη για την επιστροφή χρημάτων. Ενδέχεται να καθυστερήσουμε την ολοκλήρωση της επιστροφής χρημάτων σας έως ότου λάβουμε πίσω τα εμπορεύματα ή μας παράσχετε απόδειξη ότι έχετε επιστρέψει τα εμπορεύματα, οποιοδήποτε γίνει νωρίτερα.

Είστε υποχρεωμένοι να επιστρέψετε ή να παραδώσετε όλα τα εμπορεύματα σε εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά τουλάχιστον εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας δώσατε την ειδοποίησή σας για ανάκληση αυτής της σύμβασης.

Η παραπάνω απαίτηση θεωρείται σε ισχύ εάν επιστρέψετε τα προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Θα αναλάβουμε τα έξοδα αποστολής επιστροφής, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείτε την ετικέτα αποστολής επιστροφής που παρέχεται από εμάς για αποστολή από τη χώρα στην οποία έγινε η παράδοση σε εσάς, διαφορετικά θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τα έξοδα αποστολής της επιστροφής. Είστε υποχρεωμένοι να καλύψετε οποιαδήποτε απόσβεση στην αξία των εμπορευμάτων εάν η απόσβεση οφείλεται στην εσφαλμένη διαχείριση των εμπορευμάτων κατά την εξέταση της κατάστασης, των ιδιοτήτων και της λειτουργίας του.

Φόρμα ανάκλησης

(Εάν θέλετε να ανακαλέσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και επιστρέψτε την σε εμάς)

Curaden Slovenija d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Μάριμπορ
Τηλέφωνο +386 2 460 53 42
Φαξ +386 2 460 53 43
email: info@curaprox.gr

Εγώ / εμείς (*) ανακαλούμε τη σύμβαση που συνάφθηκε από εμένα / εμάς (*) για αγορά των ακόλουθων εμπορευμάτων (*) /:

- παραγγέλθηκε στις (*) / ελήφθη στις (*)

- όνομα πελάτη

- διεύθυνση πελάτη (-ων)

- ημερομηνία

(*) Διαγράψτε όπου συμπληρώσετε

Το δικαίωμα ακύρωσης λήγει πρόωρα για συμβάσεις που υπόκεινται σε σφραγισμένα αγαθά που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγιεινής, Παραδόσεις αγαθών που ήταν προϊόντα κατά παραγγελία ειδικά για τον Πελάτη ή προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες του Πελάτη . Ο Πελάτης υποχρεούται χωρίς εξαίρεση να παραλάβει και να πληρώσει για όλα τα μέρη χωρίς εξαίρεση, Οι παραδόσεις φαρμακευτικών προϊόντων δεν επιστρέφονται.

Λήξη παρατήρησης

12) Εγγύηση και ευθύνη

Εάν τα παραδοθέντα αγαθά είναι ελαττωματικά κατά τη στιγμή της διέλευσης του κινδύνου (π.χ. κατασκευαστικά ελαττώματα) ή σε περίπτωση εσφαλμένης παράδοσης, ο Πελάτης δικαιούται αποκλειστικά το δικαίωμα μεταγενέστερης επισκευής ή ανταλλαγής (αντικατάσταση). Εάν η αντικατάσταση δεν είναι ικανοποιητική, ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την αγορά. Η αξίωση θα λήξει εάν ο Πελάτης δεν παραδώσει στην Curaprox / Curaden ειδοποίηση για το ελάττωμα ή την ακατάλληλη παράδοση εντός 14 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων μέσω e-mail στο info@curaprox.gr, μέσω τηλεφώνου, φαξ ή ταχυδρομείου.

Η ευθύνη της Curaprox / Curaden υπόκειται στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η ευθύνη της Curaprox / Curaden αποκλείεται σε περιπτώσεις (i) συνήθους αμέλειας, (ii) έμμεσων και επακόλουθων ζημιών και χαμένων κερδών, (iii) μη πραγματοποιηθείσας αποταμίευσης, (iv) απώλειας από καθυστερημένη παράδοση και (v) τυχόν ενεργειών ή παραλείψεων από εκπρόσωπους της Curaprox / Curaden από, είτε με σύμβαση είτε με αδικοπραξία.

Επιπλέον, η Curaprox / Curaden δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημιά που οφείλεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αιτίες:

 • αποθήκευση, διαμόρφωση ή χρήση των προϊόντων με τρόπο που είναι ακατάλληλος, αντίθετος με τη σύμβαση ή παράνομος.
 • χρήση ασυμβίβαστων ανταλλακτικών ή αξεσουάρ (π.χ. τροφοδοτικό).
 • παράλειψη συντήρησης και / ή ακατάλληλη τροποποίηση ή επισκευή των προϊόντων από τον Πελάτη ή από τρίτο μέρος.
 • επίσημες εντολές ή περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ιδίως ζημίες που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, υγρασία, πτώσεις και κρούσεις κ.λπ., πέραν του ελέγχου της Curaprox / Curaden.

Κάθε πάροχος υπηρεσιών που προσλαμβάνεται για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ευθύνεται για τυχόν προκύπτοντα ελαττώματα, καθυστερημένη απόδοση και απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την απόδοση του παρόχου υπηρεσιών.

Η Curaprox / Curaden δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εσφαλμένα αποτυπώματα σε διαφημιστικό υλικό, σφάλματα δεδομένων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, λανθασμένες ετικέτες τιμών, λάθη σε εικόνες προϊόντος, φωτογραφίες, περιγραφές ή άλλα κείμενα, π.χ. σε εκστρατείες κουπονιών ή εκπτώσεων, ή καθυστερημένες / παραλειπόμενες παραδόσεις.
 

13) Διευθύνσεις

Πάροχος και συνεργάτης για τις προσφορές σε αυτήν την ιστοσελίδα:
Curaden AG, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens

info@curaprox.gr
www.curaden.com 
 

14) Απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα

 Η Σημείωση απορρήτου [Link] αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των Όρων. Με την αποδοχή αυτών των Όρων, ο Πελάτης εκφράζει τη συμφωνία του με τη Σημείωση απορρήτου.

Όλα τα δικαιώματα για εμπορικά σήματα, εικόνες και πνευματικά δικαιώματα [για τα σχετικά προϊόντα] ανήκουν στην Curaprox / Curaden ή στους συνεργάτες της. Απαγορεύεται η λήψη, αποθήκευση, αντιγραφή, εκτύπωση δεδομένων, εικόνων και αρχείων PDF, ακόμη και σε αποσπάσματα, χωρίς τη γραπτή έγκριση της Curaprox / Curaden. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση από τον Πελάτη για σκοπούς διαφορετικούς από την προβλεπόμενη χρήση του σχετικού προϊόντος.