SWISS PREMIUM ORAL CARESWISS PREMIUM ORAL CARE

Επιλέξτε τη χώρα σας Ελλάδα Ελλάδα
Δωρεάν παράδοση για αγορές άνω των 50 €
Παράδοση σε 5-7 εργάσιμες ημέρες
Ασφαλής πληρωμή με 3D Secure

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΓΟΠ) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Slovenia

Phone +386 2 460 53 42

Email: info@curaprox.gr

Περιεχόμενα

 1. Πεδίο εφαρμογής
 2. Εγγραφή
 3. Σύναψη της σύμβασης
 4. Τιμές
 5. Παραλαβή από τον χώρο της επιχείρησης
 6. Παράδοση, έξοδα αποστολής
 7. Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ψηφιακού περιεχομένου και αδειών χρήσης λογισμικού
 8. Παρακράτηση κυριότητας, ανάκληση της σύμβασης
 9. Διάρκεια και καταγγελία συμβάσεων συνδρομής
 10. Καταληκτική ημερομηνία και πληρωμή
 11. Ανάκληση
 12. Εγγύηση και ευθύνη
 13. Διευθύνσεις
 14. Προστασία δεδομένων, πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών σημάτων

Κατάσταση: Απρίλιος 2024
 

1) Πεδίο εφαρμογής

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (ΓΟΠ) ισχύουν για την επιχειρηματική σχέση μεταξύ της Curaden AG (εφεξής «Curaden») και καταναλωτών ή επιχειρήσεων (εφεξής «Πελάτης» ή «Πελάτες») στην έκδοση που είναι επί του παρόντος διαθέσιμη και ισχύει κατά την κλήση του ιστότοπου ή κατά την παραγγελία αγαθών, όσον αφορά τα αγαθά που παρουσιάζονται από την Curaden στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Για τις συμβάσεις που αφορούν την παράδοση ψηφιακού περιεχομένου, αδειών χρήσης λογισμικού ή κουπονιών, ισχύουν αναλόγως οι παρόντες ΓΟΠ, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά η απόκλιση. Για την παράδοση αδειών χρήσης λογισμικού, ο πωλητής οφείλει να μεταβιβάσει ένα κλειδί άδειας χρήσης για τη χρήση ενός παρεχόμενου λογισμικού. Ο πελάτης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του λογισμικού. Η αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος είναι καθοριστική για την ποιότητα του λογισμικού.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να αναφέρονται σε συμφωνίες που αφορούν προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες) με τη μορφή εφάπαξ παράδοσης ή και μέσω μόνιμων παραδόσεων («σύμβαση συνδρομής»). Στην περίπτωση Σύμβασης Συνδρομής, η Curaden αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το Προϊόν που οφείλει βάσει της Σύμβασης για τη συμφωνηθείσα διάρκεια.

Κατά καιρούς, η πολιτική απορρήτου [σύνδεσμος] ή οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος θα προσαρμόζονται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται. Με κάθε νέα κλήση ή επίσκεψη στον ιστότοπο ισχύουν οι τρέχουσες, ανακτήσιμες εκδόσεις. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα για να βλέπετε τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν προβούμε σε σημαντικές αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου, θα σας ενημερώσουμε με σχετική ειδοποίηση στους ιστότοπούς μας ή/και στις εφαρμογές μας για κινητά τηλέφωνα, καθώς και μέσω μιας ενημερωμένης έκδοσης της πολιτικής απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους, θα σας ζητήσουμε να αντιταχθείτε εγγράφως, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@curaprox.gr και να διαγράψετε το προφίλ χρήστη, εάν έχετε δημιουργήσει ένα, μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές. Αν δεν προχωρήσετε σε διαγραφή, το προφίλ χρήστη θα συνεχίσει να υφίσταται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος υπό την εφαρμογή των τροποποιημένων διατάξεων.

Καταναλωτής κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΠ είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που προχωρά σε μια νόμιμη συναλλαγή για σκοπούς που δεν μπορούν να αποδοθούν κατά κύριο λόγο ούτε στην εμπορική ούτε στην ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιχειρηματίας κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΠ είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομικά ικανή εταιρεία που, κατά τη σύναψη μιας συναλλαγής, ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή της ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν μόνο από άτομα άνω των 18 ετών. Για πελάτες κάτω των 18 ετών απαιτείται η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου τους.

Ισχύουν αποκλειστικά οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις. Τυχόν όροι και προϋποθέσεις του πελάτη που έρχονται σε αντίθεση ή αποκλίνουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν αναγνωρίζονται, εκτός εάν η Curaden έχει συμφωνήσει ρητά και εγγράφως σε κάποια μεμονωμένη περίπτωση.

2) Εγγραφή

Κάθε παραγγελία αγαθών προϋποθέτει την εγγραφή πελάτη ή το άνοιγμα ενός προφίλ χρήστη στην Curaden. Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή εγγραφή με διαφορετικά ονόματα ή διευθύνσεις.

Η εγγραφή μπορεί να ανακληθεί από την Curaden ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολογία. Σε αυτήν την περίπτωση, η Curaden έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει και να διαγράψει αμέσως το όνομα χρήστη και τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης.

3) Σύναψη σύμβασης

Η παρουσίαση της γκάμας προϊόντων της Curaden στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συνιστά προσφορά για τη σύναψη σύμβασης αγοράς με τον πελάτη. Είναι μη δεσμευτική.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αγορά τώρα», ο πελάτης υποβάλλει δεσμευτική προσφορά αγοράς.

Με την υποβολή παραγγελίας στην Curaden μέσω του Διαδικτύου (ηλεκτρονικό κατάστημα), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή άλλων διαύλων επικοινωνίας, ο πελάτης υποβάλλει προσφορά για τη σύναψη σύμβασης αγοράς με την Curaden. Ο πελάτης λαμβάνει επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας («επιβεβαίωση παραλαβής παραγγελίας»). Η εν λόγω επιβεβαίωση δεν αποτελεί αποδοχή της προσφοράς, αλλά αποσκοπεί μόνο στο να ενημερώσει τον πελάτη ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί από την Curaden. Εάν είναι απαραίτητο, η Curaden θα ενημερώσει τον πελάτη ξεχωριστά για πιθανά σφάλματα στις πληροφορίες σχετικά με τη γκάμα προϊόντων στον ιστότοπο και θα υποβάλει αντίστοιχη αντιπροσφορά στον πελάτη.

Η σύμβαση με την Curaden συνάπτεται όταν η Curaden αποδέχεται ρητά αυτή την προσφορά («Επιβεβαίωση παραγγελίας») ή όταν η Curaden αποστέλλει το παραγγελθέν προϊόν στον πελάτη.

Η αποδοχή εξαρτάται από το νομικώς παραδεκτό και τη διαθεσιμότητα του παραγγελθέντος προϊόντος ή της υπηρεσίας. Εάν η Curaden δεν μπορεί να αποδεχθεί την προσφορά του πελάτη, ο πελάτης θα ενημερωθεί για τη μη διαθεσιμότητα αντί για την αποδοχή της παραγγελίας. Τα προσωρινά μη διαθέσιμα προϊόντα θα επισημαίνονται στον πελάτη και η παραγγελία του πελάτη παραμένει έγκυρη.

Οι διακυμάνσεις των τιμών είναι πιθανές. Καθοριστική είναι η τιμή κατά τη στιγμή της υποβολής της προσφοράς.

4) Τιμές

Για την αγορά και την παραγγελία αγαθών και υπηρεσιών, ισχύουν οι αναγραφόμενες τιμές κατά τη στιγμή της αγοράς και της παραγγελίας σε ευρώ. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν πρόσθετα έξοδα αποστολής (μεταξύ της Curaden και του πελάτη).

5) Παραλαβή από τον χώρο της επιχείρησης

Μετά από προηγούμενη τηλεφωνική ειδοποίηση, είναι δυνατή η παραλαβή των εμπορευμάτων σε συμφωνημένο τόπο λειτουργίας της Curaden.

Σε περίπτωση παραλαβής των αγαθών, η σύμβαση με την Curaden συνάπτεται όταν η Curaden αποδέχεται ρητά την προσφορά («επιβεβαίωση παραγγελίας») ή όταν η Curaden παραδίδει το παραγγελθέν προϊόν στον πελάτη.

6) Παράδοση, έξοδα αποστολής

Η Curaden θα παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν στη διεύθυνση που έχει καθορίσει ο πελάτης στην παραγγελία ή (εάν έχει επιλεγεί ως μέθοδος πληρωμής) στη διεύθυνση που έχει καταχωρήσει στο PayPal το συντομότερο δυνατό. Η Curaden έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί ανά πάσα στιγμή μερικές παραδόσεις και μερικές υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι εύλογες για τον πελάτη. Εάν η Curaden πραγματοποιήσει μερικές παραδόσεις, η Curaden αναλαμβάνει τα πρόσθετα ταχυδρομικά έξοδα.

Η παράδοση πραγματοποιείται με τα έξοδα αποστολής που αναγράφονται σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Ο χρόνος παράδοσης είναι συνήθως 1-3 εργάσιμες ημέρες. Οι πληροφορίες σχετικά με τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης είναι μη δεσμευτικές.

Το ψηφιακό περιεχόμενο, τα κουπόνια και τα κλειδιά άδειας χρήσης λογισμικού παρέχονται στον πελάτη αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (i) με λήψη ή (ii) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατά την κρίση της Curaden.

7) Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ψηφιακού περιεχομένου και αδειών χρήσης λογισμικού

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή DeepL στο ηλεκτρονικό κατάστημα Curaden, η Curaden παραχωρεί στον πελάτη το μη αποκλειστικό δικαίωμα, απεριόριστης χρονικής και τοπικής διάρκειας, να χρησιμοποιεί το παρεχόμενο περιεχόμενο για ιδιωτικούς και επαγγελματικούς σκοπούς.

Η παράδοση ενός κλειδιού άδειας χρήσης για μια άδεια χρήσης λογισμικού παρέχει στον πελάτη το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού ή του περιεχομένου, όπως προκύπτει από την αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος και τη σύμβαση άδειας χρήσης στον βαθμό που περιγράφεται σε αυτήν.

Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του περιεχομένου σε τρίτους ή η δημιουργία αντιγράφων για τρίτους εκτός του πεδίου εφαρμογής των παρόντων ΓΟΠ ή των όρων άδειας χρήσης, εκτός εάν ο πωλητής έχει συμφωνήσει στη μεταβίβαση της συμβατικής άδειας χρήσης στον τρίτο.

Η παραχώρηση δικαιωμάτων τίθεται σε ισχύ μόνο όταν ο πελάτης καταβάλει πλήρως τη συμβατικά οφειλόμενη αμοιβή.

8) Διατήρηση της κυριότητας, ανάκληση σύμβασης

Όλα τα παραδιδόμενα αγαθά παραμένουν στην κυριότητα της Curaden μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Εάν ο πελάτης συμπεριφέρεται αθέμιτα, ιδίως εάν ο πελάτης δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του για πληρωμή παρά την υπενθύμιση της Curaden, η Curaden μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση μετά από προηγούμενο ορισμό εύλογης προθεσμίας και να απαιτήσει την επιστροφή των αγαθών που εξακολουθούν να αποτελούν ιδιοκτησία της. Η ανάκτηση των εμπορευμάτων ή η κατάσχεση από την Curaden συνιστά υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής που προκύπτουν σε αυτή την περίπτωση. Η Curaden είναι εξουσιοδοτημένη να διαθέσει τα εμπορεύματα μετά την επιστροφή τους.

9) Διάρκεια και καταγγελία των συμβάσεων συνδρομής

Οι συμβάσεις συνδρομής συνάπτονται για αόριστο χρονικό διάστημα, αλλά τουλάχιστον για την ελάχιστη διάρκεια που αναφέρεται στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Curaden. Η σύμβαση συνδρομής μπορεί να καταγγελθεί κατά τη διάρκεια της ελάχιστης διάρκειας ανά πάσα στιγμή στο τέλος της ελάχιστης διάρκειας και μετά τη λήξη της ελάχιστης διάρκειας ανά πάσα στιγμή με προθεσμία ειδοποίησης 14 ημερών εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην ενότητα 13.

Το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας για σοβαρό λόγο δεν θίγεται. Θεωρείται ότι συντρέχει σοβαρός λόγος όταν το καταγγέλλον μέρος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της μεμονωμένης περίπτωσης και σταθμίζοντας τα συμφέροντα και των δύο μερών, δεν μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι θα συνεχίσει τη συμβατική σχέση μέχρι τη συμφωνημένη λήξη ή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προειδοποίησης.

10) Καταληκτική ημερομηνία και πληρωμή

Η Curaden αποδέχεται μόνο τους τρόπους πληρωμής που εμφανίζονται στον πελάτη (στο ηλεκτρονικό κατάστημα) κατά τη διαδικασία της παραγγελίας. Η Curaden διατηρεί το δικαίωμα να συμφωνήσει εγγράφως με τους πελάτες της για διαφορετικό τρόπο πληρωμής από αυτόν που αναφέρεται στην παρούσα ενότητα.

Για τη διεκπεραίωση των πληρωμών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, η Curaden χρησιμοποιεί λύσεις πληρωμών τρίτων μερών για να μπορεί ο πελάτης να πληρώνει εύκολα και με ασφάλεια με πιστωτικές κάρτες και άλλες εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω μιας μεθόδου πληρωμής που προσφέρεται από την PayPal, η πληρωμή διεκπεραιώνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Ευρώπη) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Λουξεμβούργο (εφεξής «PayPal»), σύμφωνα με τους όρους χρήσης της PayPal, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ή, εάν ο πελάτης δεν διαθέτει λογαριασμό στην PayPal, σύμφωνα με τους όρους για πληρωμές χωρίς λογαριασμό στην PayPal, που είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Το τίμημα της αγοράς καθώς και τα έξοδα αποστολής, κατά περίπτωση, οφείλονται κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την επιφύλαξη της παραγράφου (3).

Η Curaden μπορεί να απαιτήσει προκαταβολή χωρίς αιτιολογία. Η παραγγελία θα διεκπεραιωθεί μετά την παραλαβή της πληρωμής. Η Curaden διατηρεί το δικαίωμα να μην συνάψει σύμβαση εάν το αποτέλεσμα του πιστωτικού ελέγχου είναι αρνητικό. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να προσφέρουμε μόνο ορισμένους τρόπους πληρωμής, ανάλογα με την εκάστοτε πιστοληπτική ικανότητα.

Εάν ο πελάτης καθυστερήσει την πληρωμή, η Curaden έχει το δικαίωμα να χρεώσει ένα κατ' αποκοπή ποσό για τα έξοδα υπενθύμισης, όπως ορίζεται στη διαδικασία παραγγελίας. Το δικαίωμα της Curaden να διεκδικήσει υψηλότερη αποζημίωση, ιδίως όσον αφορά την επιβολή της απαίτησης από εισπρακτική εταιρεία ή δικηγόρο, δεν επηρεάζεται από αυτό.

Τα κουπόνια για το ηλεκτρονικό κατάστημα της Curaden μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Ο εκ των υστέρων συμψηφισμός δεν είναι δυνατός.

Τα κουπόνια μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο υπό τους όρους που αναγράφονται στο κουπόνι και αποκλειστικά για τις ομάδες προϊόντων που αναγράφονται στο κουπόνι. Μεμονωμένα προϊόντα ενδέχεται να εξαιρεθούν από την προσφορά που αφορά το κουπόνι.

Τα κουπόνια ή οι εκ του νόμου επιτρεπόμενες εκπτώσεις (π.χ. ποσοτικές εκπτώσεις) δεν μπορούν να σωρευτούν στο πλαίσιο μιας παραγγελίας. Η αξία του κουπονιού δεν μπορεί να καταβληθεί σε μετρητά.

Το κουπόνι είναι μεταβιβάσιμο. Η Curaden μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμές με εξοφλητικό αποτέλεσμα στον εκάστοτε κάτοχο που εξαργυρώνει το κουπόνι στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

11) Ανάκληση

Εάν εσείς ως πελάτης είστε καταναλωτής (B2C), δικαιούστε να ακυρώσετε τη δήλωση πρόθεσης σύναψης της σύμβασης χωρίς αιτιολόγηση εντός 14 ημερών το πολύ από την παραλαβή των αγαθών, επιστρέφοντας τα αγαθά στην Curaden. Ο πελάτης πρέπει επιπλέον να γνωστοποιήσει την ανάκληση στην Curaden εγγράφως (π.χ. με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) εντός της ίδιας προθεσμίας. Η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα αποστολής ή παραλαβής των αγαθών. Η έγκαιρη αποστολή των αγαθών αρκεί για την τήρηση της προθεσμίας ανάκλησης. Η ανάκληση σε μορφή κειμένου [σύνδεσμος] πρέπει να αποστέλλεται στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα 13 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@curaprox.gr. Ο πελάτης φέρει το βάρος της απόδειξης για την αποστολή των προς επιστροφή εμπορευμάτων.

Η ανάκληση αποκλείεται και δεν υφίσταται για τις εξής περιπτώσεις:

 • Παράδοση αγαθών που είναι ειδικά κατασκευασμένα κατά παραγγελία για τον πελάτη ή που είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες του πελάτη. Ο πελάτης υποχρεούται να αποδεχθεί και να πληρώσει όλα τα μέρη χωρίς εξαίρεση.
 • Παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή της υγιεινής, εάν η σφράγισή τους έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση.
 • Οι παραδόσεις φαρμάκων δεν μπορούν να επιστραφούν.
 • Παραδόσεις ηχητικών ή βιντεοσκοπημένων εγγραφών ή λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η σφράγιση έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση.

Συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο για την παροχή.

Σε περίπτωση πραγματικής ανάκλησης ή υπαναχώρησης από τη σύμβαση, αμφότερα τα μέρη οφείλουν να επιστρέψουν τις υπηρεσίες που έχουν ήδη λάβει. Εάν ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα παραληφθέντα αγαθά μόνο σε υποβαθμισμένη κατάσταση, οφείλει να αποζημιώσει την Curaden κατά τον βαθμό της μειωμένης αξίας.

Ο πελάτης πρέπει να αναλάβει τα έξοδα και τον κίνδυνο της αποστολής της επιστροφής, εκτός εάν τα παραδοθέντα αγαθά δεν αντιστοιχούν στα παραγγελθέντα αγαθά.

Η Curaden θα ασκήσει το δικαίωμα παρακράτησης μέχρι την πλήρη επιστροφή των αγαθών.

Σε περίπτωση αποκλεισμού του δικαιώματος ανάκλησης και επιστροφής, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επαναποστολής των αγαθών σε εμάς.

Πολιτική ακύρωσης

Δικαίωμα ανάκλησης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε καμία αιτιολογία.

Η προθεσμία ανάκλησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτος που έχετε ορίσει, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, παραλάβατε τα τελευταία αγαθά.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (Curaden Slovenia, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, Slovenia, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@curaprox.gr) μέσω σαφούς δήλωσης (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον σκοπό αυτό το συνημμένο υπόδειγμα του εντύπου ανάκλησης [σύνδεσμος εντύπου ανάκλησης], το οποίο ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρηθεί η προθεσμία ανάκλησης, αρκεί να αποστείλετε την κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας ανάκλησης.

Συνέπειες της ανάκλησης

Εάν ανακαλέσετε την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε έναν τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον πιο ευνοϊκό, τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την κοινοποίηση της ανάκλησής σας από την εν λόγω σύμβαση. Για την εν λόγω επιστροφή, θα χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με οποιαδήποτε έξοδα λόγω της εν λόγω επιστροφής. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή μέχρι να λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρι να προσκομίσετε αποδείξεις ότι επιστρέψατε τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Πρέπει να μας επιστρέψετε τα αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας κοινοποιήσατε την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών.

Θα αναλάβουμε τα έξοδα επιστροφής των αγαθών.

Θα πρέπει να πληρώσετε για τυχόν απώλεια της αξίας των αγαθών μόνο εάν η απώλεια της αξίας οφείλεται σε χειρισμό των αγαθών που δεν είναι απαραίτητος για τον έλεγχο της κατάστασης, των ιδιοτήτων και της λειτουργίας των αγαθών.

Αποκλεισμός/Κατάργηση του δικαιώματος ανάκλησης: Το δικαίωμα ανάκλησης δεν υφίσταται, μεταξύ άλλων, για συμβάσεις παράδοσης αγαθών που δεν είναι προκατασκευασμένα και για την κατασκευή των οποίων είναι καθοριστική η ατομική επιλογή ή ο καθορισμός από τον καταναλωτή ή τα οποία είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή και λήγει πρόωρα για συμβάσεις παράδοσης σφραγισμένων αγαθών που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, εάν το σφράγισμά τους έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση.

Εθελοντική εγγύηση επιστροφής: Για όλες τις αγορές από τη σειρά Curaden, σας παρέχουμε εγγύηση οικειοθελούς επιστροφής συνολικής διάρκειας 30 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, πέραν του νόμιμου δικαιώματος ανάκλησης. Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση ακόμη και μετά την εκπνοή της προθεσμίας ανάκλησης των 14 ημερών, επιστρέφοντας τα αγαθά σε εμάς εντός 30 ημερών από την παραλαβή τους (η προθεσμία αρχίζει την επομένη της παραλαβής των αγαθών), υπό την προϋπόθεση ότι τα αγαθά είναι πλήρη και στην αρχική τους συσκευασία και βρίσκονται σε αχρησιμοποίητη και άθικτη κατάσταση και ότι τα αγαθά δεν είναι ειδικά κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές του ανάγκες. Η έγκαιρη αποστολή αρκεί για την τήρηση της προθεσμίας.

Τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν στη διεύθυνση: Curaden Slovenia, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, Slovenia.

Η συμβατικά χορηγούμενη εγγύηση εθελοντικής επιστροφής δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα και τις αξιώσεις σας. Ειδικότερα, το νόμιμο δικαίωμα ανάκλησης και τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης παραμένουν απεριόριστα.

12) Εγγύηση και ευθύνη

Εάν τα παραδοθέντα αγαθά παρουσιάζουν ελαττώματα κατά τη στιγμή της μεταβίβασης του κινδύνου, π.χ. ελαττώματα του κατασκευαστή, ή εάν πρόκειται για λανθασμένη παράδοση, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε αμέσως τα ελαττώματα αυτά. Ωστόσο, η παράλειψη αυτής της καταγγελίας δεν θα έχει συνέπειες για τις νόμιμες αξιώσεις σας. Για όλα τα ελαττώματα των αγορασθέντων αγαθών που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της νόμιμης περιόδου εγγύησης, ισχύουν οι νόμιμες αξιώσεις για μεταγενέστερη εκτέλεση, για αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή νέα παράδοση κατά την κρίση σας, καθώς και —εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις— οι εκτενέστερες αξιώσεις για μείωση ή υπαναχώρηση και, επιπλέον, για αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για τη ζημία αντί της εκτέλεσης, καθώς και της αποζημίωσης για τα άσκοπα έξοδά σας. Εφόσον σας παρέχουμε εγγύηση του πωλητή, οι λεπτομέρειες προκύπτουν από τους όρους εγγύησης, οι οποίοι επισυνάπτονται στο εκάστοτε παραδοτέο αντικείμενο. Οι αξιώσεις εγγύησης δεν θίγουν τις νόμιμες αξιώσεις / δικαιώματα.

Η ευθύνη διέπεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η ευθύνη της Curaden αποκλείεται σε περιπτώσεις (i) ελαφράς αμέλειας, (ii) έμμεσων και επακόλουθων ζημιών και διαφυγόντων κερδών, (iii) μη πραγματοποιηθεισών αποταμιεύσεων, (iv) ζημιών που προκύπτουν από καθυστέρηση παράδοσης, καθώς και (v) τυχόν πράξεων και παραλείψεων των βοηθητικών προσώπων της Curaden, συμβατικών ή εξωσυμβατικών.

Επιπλέον, η Curaden δεν ευθύνεται για ζημίες που προκύπτουν από τα ακόλουθα:

 • Ακατάλληλη, μη συμβατική ή παράνομη αποθήκευση, ρύθμιση ή χρήση των προϊόντων,
 • Χρήση ασύμβατων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων (π.χ. τροφοδοτικό),
 • Μη συντήρηση ή/και ακατάλληλη τροποποίηση ή επισκευή των προϊόντων από τον πελάτη ή από τρίτους,
 • Ανωτέρα βία, ιδίως ζημιές που προκαλούνται από φυσικούς κινδύνους, υγρασία, πτώσεις, χτυπήματα κλπ. για τα οποία η Curaden δεν ευθύνεται, καθώς και επίσημες εντολές.

Ο πάροχος υπηρεσιών που έχει αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών ευθύνεται για ελαττώματα, καθυστερήσεις στην εκτέλεση και ζημιές που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των παρόχων υπηρεσιών (π.χ. επιτόπιες εγκαταστάσεις).

Η ευθύνη της Curaden αποκλείεται για πιθανά εκτυπωτικά λάθη στο διαφημιστικό υλικό, λάθη δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, εσφαλμένες σημάνσεις τιμών, λάθη σε απεικονίσεις, περιγραφές προϊόντων ή άλλα κείμενα, όπως προωθητικές ενέργειες με κουπόνια ή εκπτώσεις ή καθυστερημένη ή μη παράδοση.

13) Διευθύνσεις

Πάροχος και συνεργάτης για τις προσφορές σε αυτήν την ιστοσελίδα:

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Slovenia

Phone +386 2 460 53 42

Email: info@curaprox.gr

14) Απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα

Η πολιτική απορρήτου [σύνδεσμος για την πολιτική απορρήτου] αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων ΓΟΠ. Αποδεχόμενος τους παρόντες ΓΟΠ, ο πελάτης συμφωνεί επίσης με την πολιτική απορρήτου.

Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εικόνες και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Curaden ή στους συνεργάτες της. Για τη λήψη, αποθήκευση, αντιγραφή ή εκτύπωση δεδομένων, εικόνων και αρχείων PDF, ακόμη και εν μέρει, απαιτείται η γραπτή άδεια της Curaden. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση από τον πελάτη για σκοπούς άλλους από αυτούς που εξυπηρετούν τον σκοπό του προϊόντος.
Αυτές οι πληροφορίες έχουν μεταφραστεί για τη διευκόλυνση των εμπλεκομένων μερών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή σύγκρουσης μεταξύ της μεταφρασμένης έκδοσης και της αρχικής αγγλικής έκδοσης, η αγγλική έκδοση θα υπερισχύει και θα θεωρείται η νομικά δεσμευτική και έγκυρη έκδοση. Αναγνωρίζεται με το παρόν ότι η μετάφραση έχει δημιουργηθεί με αυτόματη μετάφραση και, ενώ έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την εξασφάλιση της ακρίβειας, δεν παρέχονται εγγυήσεις σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της μετάφρασης.